Zbraňový systém aktivovaný před vypuknutím koronaviru

single-image

Pokračování článku o příčinách epidemie koronaviru v souvislosti s 5G, chemtrails a uměle vytvořený virus. Dozvíme se o dalších spojitostech a faktech poukazující na to, že jde o velmi koordinovaný a záměrný plán k vytvořený paniky a celosvětové karantény.

Nejlepší způsob, jak pochopit, proč pandemie koronaviru vypukla po celém světě ve stejném roce, kdy došlo k velkému pokroku ve vojenském zavedení sítí 5G na místech v Číně, Itálii, Jižní Koreji, Spojených státech a ostatních technologicky vyvinutých národech, je vnímat to jako binární zbraňový systém, který jde ruku v ruce s vakcinačními programy a operacemi chemtrails, a funguje tak jako čtyřsložkový zbraňový systém. 

Jedině když se na něj budeme dívat jako „čtyřsložkový zbraňový systém”, můžeme apokalyptické události roku 2020 správně pochopit a úspěšně na ně reagovat. 

5G & COVID-19

Následující osobní svědectví je zde uvedeno, aby poskytlo zásadní vhled do toho, co se skutečně děje tam, kde uprostřed oblastí se zavedenou 5G technologií z ničeho nic vypuklo obří množství případů onemocnění koronavirem.

Níže uvedený výňatek nabízí zásadní pohled na přímý vztah mezi vypuknutím koronaviru ve Wuhanu a zrychleným zaváděním 5G, ke kterému během roku 2019 došlo v provincii Hubei. Mimochodem, proč se zavádění 5G ve Wuhanu tak urychlilo těsně před vypuknutím koronaviru v prosinci 2019?

„Už dávno se stanovilo, že Čína bude místem, kde se technologie 5G ukáže světu. Velké metropolitní oblasti a technologická centra jako Wuhan byla vybraná k tomu, aby byla oficiálními demonstračními zónami 5G. Jedině tak by vysoké koncentrace radiofrekvenčních vysílačů 5G a sloupů vyzařující mikrovlnné energie by povolilo celoměstské pokrytí internetem věcí. 2019 byl rok, kdy Wuhan, hlavní město provincie Hubei, mělo „do konce roku zavést 10 000 pevných vysílačů 5G,” uvedl SOng Qizhu, šéf hubeiského komunikačního oddělení.

Posléze udeřil koronavirus, aspoň se tak řeklo celému světu. Skutečně došlo k tomu, že ve Wuhanu byla vypuštěna nová varianta koronaviru krátce poté, co experimentátoři s 5G zaznamenali vypuknutí epidemie 5G syndromu. Pokusní králíci 5G doslova padaly jako mouchy, jakmile se 5G síť aktivovala. Pohotovostní kliniky byly přetížené. Vědci studující 5G, co sledovali rostoucí zdravotní krizi, okamžitě aktivovali plán B: Obvinit z toho silně nakažlivou chřipku – geneticky vytvořený koronavirus, který způsobuje podobné symptomy jako syndrom 5G.”

– Zpravodajský analytik a bývalý důstojník americké armády

zbraňový systém

Spojitost mezi 5G a koronavirem byla pevně nastolena a už nelze, aby byla ignorována, zejména lidmi, co jsou závislí na svých mobilech. Ve skutečnosti spousta uživatelů chytrých telefonů trpí buď podřadnou 5G chřipkou nebo plnohodnotným 5G syndromem. V obou případech si obvykle neuvědomují hlavní příčinu své chronické nemoci – jejich chytrý telefon, bezdrátové domácí prostředí a/nebo WiFi v práci.

Teď do toho přidejme COVID-19. Výsledkem je očividně následující situace, kterou globální mainstreamová média nazvala pandemií koronavirem. Nicméně, ve skutečnosti se jedná o nový uměle vytvořený epidemii s názvem syndrom koronaviru. Viz. SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace  

V následujícím výňatku je dobře vysvětlen tento synchronní vývoj událostí s ohledem jak na 5G chřipku, 5G syndrom tak místa s intenzivním vypuknutí koronaviru v celých USA a celém světě.

KLÍČOVÉ POZNATKY: 5G syndrom je mnohem vážnější zdravotní problém než 5G chřipka. 5G syndrom představuje rozsáhlejší seznam vážných symptomů, kdy některé z nich ohrožují člověka na životě. Nicméně, jak je toho svědkem celý svět, 5G chřipka vás může také zabít – a to RYCHLE – podle toho, jaký je váš celkový zdravotní stav a jak je váš imunitní systém silný. Proto staří a nemohoucí lidé podléhají 5G chřipce tak rychle… a děti mají vůči ní přirozenou imunitu.

Nicméně 5G syndrom je tichým zabijákem, protože spousta symptomů se bude projevovat až v průběhu několika let a to bez povšimnutí. Mnoho těch symptomů budou doktoři medicíny i holističtí doktoři běžně přisuzovat jiným procesům onemocnění. V rámci několika desetiletí lékaři přicházeli k tomuto druhu chybné a nedostatečné diagnózy v souvislosti s nemocí elektro-hypersenzitivity, často záměrně v důsledku vlivu velkého farmaceutického komplexu.

Pak jsou takoví jedinci, kteří trpí jak 5G chřipkou a prvními příznaky 5G syndromu; to jsou ti, kteří ve Wuhanu v Číně padají jako mouchy. Jejich závislost na chytrých telefonech a ostatních bezdrátových zařízeních je oslepilo vůči nepříznivým zdravotním účinkům způsobených náhlým přívalem 5G energií (které zahrnují extrémně vysoké radiofrekvenční signálové rozsahy a ultra silné mikrovlnné záření), když v roce 2019 v provincii Hubei tuto technologii aktivovali.

5G chřipka je obecně spíše taková akutní nemoc zatímco 5G syndrom je dlouhodobá, chronická nemoc. Navzájem se podporují a posilují, což je dělá tak nebezpečné a stále více smrtelné. Člověk s 5G syndromem je mnohem náchylnější k nákaze 5G chřipkou. A člověk s 5G chřipkou je dobrým kandidátem pro 5G syndrom. 

Člověk, co opakovaně dostane wuhanský koronavirus (neboli 5G chřipku), tak jako mnoho místních obyvatel, bude mít větší pravděpodobnost, že dostane 5G syndrom; pokud už ho nemá. Mimořádná míra reinfekce COVID-19, také známým jako koronavirová biologická zbraň spouštějící 5G chřipku, nabízí přesvědčivé nepřímé důkazy, že jde více o chorobu způsobenou elektromagnetickým zářením než o chorobu způsobenou uměle vytvořeným koronavirem; i když jde ve skutečnosti o oba faktory, které se navzájem podporují a posilují.

„Nevysvětlitelné” míry reinfekce napovídají o skrytém pozadí za touto rychle se šířící pandemií. Jediný přijatelný důvod pro několikanásobnou reinfekci, v porovnání s dříve studovanými nákazami koronaviru před érou WiFi, je ten, že dřívější pacienti s COVID-19 se vrátili do svého prostředí s bezdrátovými technologiemi, žijí v oblasti s velkou mírou 5G, tvoří si vlastní IV (internet věcí) a/nebo stále spí se svými ZAPNUTÝMI telefony pod polštářem.

5G syndrom se zákeřně rozvíjí v průběhu nepřetržitého vystavení 5G sítím a/nebo používáním zmenšené verze po domácku vytvořeného internetu věcí nebo úplného kancelářského systému internetu věcí. Čím déle se jakýkoliv člověk zdržuje v těch nebezpečných hladinách 5G elektromagnetických frekvencích a mikrovlnách, tím je větší pravděpodobnost, že dostane svoji vlastní jedinečnou formu 5G syndromu. Nakonec bude zranitelný nejen vůči 5G chřipce (tzn. wuhanskému koronaviru), ale také vůči celé řadě ostatních druhů uměle upravených a také přirozeně se vyskytujících chřipek.

Nejzásadnější poznatek je, že ti lidé, co chytrý telefon používají dlouhodobě a pravidelně, mají větší riziko, že dostanou buď 5G chřipku a 5G syndrom, nebo obojí. Během sezónních chřipek budou náchylnější než ostatní k jakémukoliv typu chřipky, která se v okolí objeví, zejména k uměle upravenému koronaviru, který je vysoce nakažlivý.

5G & I V (Internet věcí)  

Tři největší shluky vypuknutí syndromu koronaviru na každém kontinentě se nachází ve třech velkých městech, ve kterých se zavedla vojenská síť 5G. Více:

„To je také důvod, proč tři nejvážnější vypuknutí koronaviru na třech kontinentech – Asie, Evropa a Severní Amerika – se stala ve velkých metropolitních oblastech, kde došlo k širokému zavedení 5G technologie – Wuhan v Číně; Milán v Itálii a Seattle v Americe. Každá z těchto třech „5G zón” byla svědkem nejvyšší infekčnosti a úmrtnosti na světě na COVID-19.” (Zdroj)

NOVINKA: Jak se očekávalo, oblast New Yorku má nyní několik shluků případů koronaviru kvůli zejména intenzivnímu zavedení 5G v průběhu roku 2019. Spojené státy nyní překonaly Čínů v případech COVID-19 a jsou také na cestě k více úmrtím (americká města s 5G výrazně přispějí k větší úmrtnosti). Rychle se šířící 5G síť v New Yorku představuje čtvrtou velkou metropolitní oblast na světě, kde 5G zóny vedly k obrovskému počtu nakažení koronavirem prakticky přes noc.

Nepochybně existuje přímá souvislost mezi intenzivním zavedením 5G a výskytem syndromu koronaviru. Věda prokázala, že nesmírně silné a škodlivé energie spojené s plně operačním systémem 5G výrazně oslabují lidskou imunitu. Tudíž lidé, co žijí v „5G zónách” budou nevyhnutelně mnohem zranitelnější vůči všem sezónním chřipkám a zejména vůči vysoce oportunistickému a prudce nakažlivému COVID-19.

Někteří lékařští výzkumníci prohlásili, že 5G ve skutečnosti spouští COVID-19, který poté dává do pohybu unikátní proces onemocnění, který se u každého pacienta projevuje odlišně. Jelikož COVID-19 má biologicky upravenou kapacitu k tomu, aby mutoval v živém organismu, symptomy se mohou měnit rychle nebo pomalu, tudíž unikají správné diagnóze a efektivnímu léčení. Čím déle je pacient vystaven prostředí s 5G, o to vážnější symptomy bude zažívat.

Podobně tak, jak se proces onemocnění bude vyvíjet, se objeví dodatečné symptomy a některé z nich budou dost neobvyklé a život ohrožující. Nejen, že 5G podle všeho spouští vypuknutí syndromu koronaviru, také podle všeho způsobuje neobvyklou mutaci COVID-19 do úplně jiného patogenu koronaviru, který se pak v těle pacienta po vyléčení nachází v latentní formě. To se podobá viru Epsteina-Barrové, který se po fázích 1, 2 a 3 po desetiletích latence nakonec vyvine do fáze 4. Míra, do jaké je pacient vystaven internetu věcí (IV) představuje ještě větší přítěž na jeho imunitní systém.

Proto tolik výletních lodí se stalo pohyblivými nemocnicemi krátce po vypuknutí ve Wuhanu (nebylo dostatek času, aby pacienti či nositelé z Wuhanu nastoupili na lodě). Nejen, že 5G bylo na těch lodích plně funkční, výletní plavby propagovaly svoje oceánské IV (Internety věcí) všem mladším pasažérům, zatímco spousta starších pasažérů trpěla imunosupresí nebo horším zdravotním stavem. Starší lidé očekávaně byli oběti mnohem vyšší míry nakažlivosti COVID-19. Když se ohlásil první případ COVID-19, zdlouhavá doba karantény na výletních lodích vedla k většímu šíření koronaviru v uzavřených prostorách.

Vysoká míra reinfekce COVID-19 bezpochyby ukazuje dramatické účinky prostředí 5G na nositele nebo pacienta. Ti, kteří opustí nemocnici jako vyléčení pacienti COVID-19 a znovu vstoupí do svého stejného prostoru s bezdrátovými systémy, budou nadále trpět vysokou mírou reinfekce. Někteří nakonec zažijí dvojitou nebo trojitou reinfekci během stejné chřipkové sezóny.

KLÍČOVÝ POZNATEK: Když praktikující lékař jako dr. Thomas Cowan mluví o přímé spojitosti mezi koronavirem a 5G, je načase zbystřit. Jeho přesvědčující video prezentaci můžete zhlédnout zde: Dr. Cowan – Historie se opakuje. 5G & koronavirus. Viry nejsou příčinou nemocí.  

Super-vakcinační agenda

Nejprve je důležité pochopit, že super-vakcinační agenda byla implementovaná od 1. světové války. Zadruhé, že vakcíny představují zásadní napadení lidského těla často s nezvratnými důsledky. V mnoha případech dochází k úmrtí dětí v důsledku toxických látek ve vakcínách, a stejně tak dospělí mohou být jedinou vakcínou proti chřipce oslabeni po zbytek života. Ví někdo jistě, co obsahují tyto chemické a biologické časové bomby vyrobené farmaceutickou lobby?

Vakcíny, zejména ty proti chřipce, jsou nedílnou součástí tohoto čtyřsložkového zbraňového systému. Roční vakcíny proti chřipce, které se agresivně každý rok propagují, protože jsou zásadní pro globální plán depopulace, obsahují souhrn škodlivého biologického materiálu a nebezpečných chemických složek. Některé z přísad vakcín jsou nanočástice, které jsou jak digitalizované tak kontrolované na dálku, což v lidské imunitě může napáchat velkou škodu.

Staří lidé jsou snadno strachem ovlivněni k tomu, aby se každý rok nechali proti chřipce očkovat. S každou vakcínou do sebe dostávají „digitalizované a kontrolovatelné RNA”, které lze poté aktivovat pomocí 60 gigahertzových milimetrových vln šířené 5G sítí. Proto staří lidé, kteří se nakazí koronavirem, jsou tak rychle ochromeni a vysoké procento z nich krátce na to umírá.

Dokonce stoupá úmrtnost u mladých dospělých lidí, zejména u těch, kteří se pravidelně nechávali očkovat proti chřipce, a kteří pravidelně používají chytrý telefon. Děti v USA nyní projevují vyšší míru nákazy oproti ostatním zemím v důsledku většího množství povinného dětského očkování a bezdrátových přístrojů v domácnostech. Mimořádně vysoký počet případů ADD a ADHD, autismu, Aspergerova syndromu, dyslexie a vývojových poruch jsou důkazem extrémního neurologického dopadu nebezpečných vakcíny povinných pro křehká miminka a malé děti.

Američané jsou kolektivně největší obětí super-vakcinační agendy na světě kvůli převažující politické moci a korporátnímu vlivu na farmaceutický průmysl. Tudíž ve všech 50 státech USA lze očekávat výrazně vyšší míru nakažení a úmrtnosti, zejména v těch městech a okrscích s největší mírou proočkovanosti, zavedenými 5G sítěmi, chemicky sprejovaných obloh a koronavirových uvolnění.

Chemtrails

Chemické geoinženýrství v tomto tisíciletí zažilo řadu technologických vývojů, které chemtrails každým rokem dělají nebezpečnější. Samotné těžké kovy jako hliník nezvratně mění atmosféru, aby byla vodivější pro silné 5G elektromagnetické frekvence a mikrovlnné přenosy. Jen si představte, kolik oxidu hlinitého se v posledních desetiletích do troposféry rozprášilo? 

Skutečný problém spočívá v běžných věcech, které jen málo lidí chápe. Například většina z nás žije pod oblohou, která se neustále chemicky sprejuje. Tudíž všichni dýcháme znečištěný vzduch, který je nasycen chemicky mobilním hliníkem, soli baria, stronciem, lithiem a ostatními chemickými kontaminanty.

Žít celý život pod chemickými mraky a chemickou pokrývkou oblohy výrazně přispívá k naší toxické zátěží neboli celkové tělesné zátěži. Tudíž čím je obloha více chemicky sprejovaná, tím jsou lidé náchylnější k nakažení jakoukoliv chřipkou nebo koronavirovou infekcí. Tyto škodlivé látky znečišťující ovzduší jen zatěžují horní dýchací cesty a tudíž tvoří prostředí, kde se nejprve snadno dostane koronavirus a poté se rozmnoží a přesune do plic.

Existují nyní přesvědčivé důkazy, které naznačují, že globální operace chemického rozprašování do ovzduší jsou koordinované s vypuštěním koronavirové biologické zbraně. Jinými slovy specifické chemické a biologické ingredience, které se nachází v chemických aerosolech, jsou navržené tak, aby oslabovaly imunitu, toxifikovaly tělo a výrazně oslabovaly celkové zdraví člověka. V důsledku toho biologická zbraň COVID-19 má větší pravděpodobnost způsobení infekce, onemocnění a úmrtí v olbastech s intenzivními operacemi chemického geoinženýrství.

Tyto dva body neustálých biologických útoků spolu úzce spolupracují k vydláždění cesty pro plnohodnotnou pandemii. Je nějaký efektivnější způsob, jak dýchací cesty lidí připravit na infekci koronaviru, než je naplnit toxickými chemickými a biologickými látkami, co se šíří vzduchem?

KLÍČOVÉ POZNATKY: Čtyři největší případy vypuknutí případů koronaviru na světě se staly v podstatě přes noc ve velkých městských oblastech, které mají čtyři společné jmenovatele. 1. intenzivní zavedení 5G, 2. pravidelné chemické rozprašování v rámci mnoha let, 3. vysoká míra proočkovanosti proti chřipce, a 4. řada koronavirových bioteroristických útoků za použití COVID-19 nebo jeho varianty.

S ohledem na pořadí těchto čtyřech dobře zdokumentovaných případů vypuknutí koronaviru, nejprve k němu došlo ve Wuhanu v Číně, poté v Milánu v Itálii, následně v Kirklandu ve Washingtonu (blízko Seattlu), a nyní jsme svědky stejné věci v oblasti New Yorku. V každém případě došlo k aktivaci „čtyřsložkového zbraňového systému” k vyvolání toho, co vypadá jako spontánní vypuknutí koronaviru. Nicméně, objevují se důkazy, které prokazují vysoce koordinované mezinárodní kriminální spiknutí k vytvoření pandemie s úmyslem vyvolat paniku.

Závěr

Jaké další závěry může mít tento evidentní plán k vytvoření globální pandemie a vyvolání paniky? Ano, existují skryté a ne tak skryté agendy, které se v roce 2020 implementují; nicméně, GENOCIDA s explicitním záměrem VYLIDNĚNÍ planety na cestě ke globální KARANTÉNĚ jsou hlavní cíle tajného spolku globalistů. 

PODSTATA:

Kdo jiný by mohl financovat, vyvíjet a systematicky spouštět „čtyřsložkový zbraňový systém” v posledních 100 a více letech, než mezinárodní bankovní kartel & zločinecký syndikát? Neexistuje žádná jiná mezinárodní entita, která by dokázala tyto dlouhodobé zločiny naprosto utajit pomocí svých vlastněných a kontrolovaných médií. 

Mezinárodní bankovní kartel & zločinecký syndikát je ve skutečnosti přední organizací pro řadu tajných společností, zločineckých spolků, korporátních kamaril a mezinárodních mafií. Těmto tajným agentům globalismu se také různě říká Černá šlechta, rodiny iluminátů, komise 300, Rada mezinárodních vztahů, Bilderbergova skupina, Rothschildova zločinecká rodina a zejména Chazarská mafie.

PŘEKLAD TEXTU Z OBRÁZKU: Všichni Číňané na podzim 2019 dostali povinné očkování. Vakcína obsahovala rozmnožující se a digitalizovanou (kontrolovatelnou) RNA, která se aktivuje 60 gigahertzovými 5G milimetrovými vlnami, které se právě zapli ve Wuhanu (také ostatních státech za použití 60 GHz 5G) s „chytrým prachem”, který všichni na světě dýchají skrze chemtrails. Proto, když říkají, že je někdo „vyléčený”, virus lze digitálně kdykoliv znovu aktivovat a člověk může doslova zemřít.

Výletní loď Diamond Princess byla specificky vybavena 60 GHz 5G techologií. Jde v podstatě o vraždu na dálku. Američané tento „chytrý prach” momentálně dýchají skrze chemtrails. Představte si to takto… zkombinujte vakcíny, chemtrails (chytrý prach) a 5G, a vaše tělo se vnitřně stane digitalizované a na dálku kontrolovatelné. Pokud někoho označí za „nevyhovujícího”, mohou mu na dálku zastavit funkce orgánů. Wuhan byla zkouška pro ID2020. Elitáři této 60 gigahertzové milimetrové 5G vlně říkají vlna „V” (virus), aby si z nás dělali srandu. Trump založil kosmickou pěchotu částečně, aby bojoval proti této technologii uzpůsobenou k vojenským účelům. Musíme důrazně ODMÍTNOUT povinné očkování, protože je v sázce náš život.

Zdroj: 1

loading...