Němečtí vědci objevili, proč covidové vakcíny způsobují krevní sraženiny

single-image

Experimentální vakcíny proti covidu způsobují u některých příjemců krevní sraženiny a mohou způsobovat život ohrožující zdravotní potíže u mladých lidí, kteří ani nejsou vlastní infekcí ohroženi. (Foto: Pixabay)

Vlády po celém světě dočasně pozastavily nouzové zavádění těchto vakcín, ale nedělá se nic pro to, aby se problém s touto kontroverzní vědou vyřešil. Němečtí vědci nedávno zjistili, proč u některých lidí tento typ vakcíny způsobuje krevní sraženiny.

Vakcíny od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson jsou adenovirové vektorové vakcíny. Tento typ vakcíny používá modifikovaný adenovirus odebraný opicím k přenosu specifických instrukcí do buněk v lidském těle. Poté, co je modifikovaný adenovirus do lidského těla vstříknut, přenáší jedinečnou genetickou informaci z viru SARS-CoV-2. Tato genetická informace se přenáší do buněk a nutí buňky produkovat kopie zánětlivých bílkovin – infekční vlastnosti viru.

Když je tato cizorodá bílkovina produkována na povrchu buňky, imunitní systém by měl reagovat a vynutit si protilátkovou reakci. Tento proces nefunguje u každého člověka dokonale a může způsobit autoimunitní útok na vlastní destičky těla.

Vakcíny proti adenovirovým vektorům způsobují zánětlivé autoimunitní reakce, které vedou k tvorbě krevních sraženin

Andreas Greinacher, doktor medicíny a vedoucí Ústavu imunologie a transfuzní medicíny při Univerzitní nemocnici Greifswald v Německu, byl jedním z prvních vědců na světě, kteří zjistili, jak tyto vakcínou indukované protilátky napadají klíčovou bílkovinu v krevních destičkách, což způsobuje rychlou tvorbu krevních sraženin.

Problém začíná u adenovirového obalu a cizorodých bílkovin, které byly použity ke kultivaci tohoto viru. Jakmile jsou tyto cizí částice aplikovány, mohou přijít do kontaktu s krevními destičkami. Krevní destičky v těle mohou přehnaně reagovat a vřítit se do místa vpichu. Tyto krevní destičky pospíchají, aby zastavily krvácení a také poskytly počáteční imunitní odpověď. Krevní destičky pak obklopí vstříknutý adenovirový obal a všechny cizí bílkoviny. Jakmile jsou destičky aktivovány, uvolňují chemické signály. Očkování narušuje běžné cesty expozice, a proto může vyvolat abnormální počet krevních destiček.

To způsobuje masivní uvolnění chemických signálů, které instruují abnormální počet B-lymfocytů k útoku na bílkovinu destičkového faktoru 4, který reguluje srážení krve. Tato alergická záplava B-lymfocytů je povolána do akce, protože tělo se domnívá, že je pod obrovským útokem invazních patogenů.

Záplava B-lymfocytů vytváří protilátky proti bílkovinám destičkového faktoru 4, které pomáhají koordinovat srážení krve. Protilátky napadají vlastní krevní destičky v těle, což krevní destičky vede k náboru bílých krvinek. „A počínaje tímto celá ta věc vybuchne,“ uvedl doktor Greinacher. Zánětlivá reakce způsobuje autoimunitní obranný záchvat vůči vlastním destičkám těla, který způsobuje tvorbu krevních sraženin.

Obsah vakcíny EDTA rovněž přispívá k život ohrožujícímu poškození očkovací látkou

Němečtí vědci objevili další proces, který přispívá k tomuto život ohrožujícímu zranění vakcínou. Tyto vektorové vakcíny proti adenoviru obsahují vápníkovou vazbu a stabilizátor zvaný EDTA. Tato přísada, nezbytná pro vakcinovou vědu, je zodpovědná za vypáčení spojů mezi buňkami, které tvoří stěny krevních cév.

Jak EDTA otevírá tyto spoje, umožňuje vstup cizích bílkovin a krevních destiček do krevního oběhu. Pokud je v krevním řečišti detekováno dostatečné množství aktivity, imunitní systém reaguje přehnaně, což vyvolá nával autoimunitních záchvatů, které krevním sraženinám předcházejí.

Vakcíny proti adenoviru byly vyvinuty jako jedno-dávkové, protože imunitní systém rychle získává imunitu vůči vektoru adenoviru, čímž maří celý proces. Tím se budoucí dávky vakcíny stávají méně a méně účinnými. Z dlouhodobého hlediska tyto vakcíny nebudou cenné, protože kolují nové mutace a varianty koronaviru.

Jakékoli přeočkování proti mutacím a variantám koronaviru nevyvolá úplnou zamýšlenou imunitní odpověď, takže lidé budou závislí na mylné vědě o slábnoucí imunitě, do níž patří i hyper zánětlivá rizika srážení krve a další závažné nežádoucí příhody.

Zdroj: 1, 2

loading...