Lidé si navzájem vyměňují energii podobně jako rostliny: Jak zabránit její odsávání

single-image

Vědci, kteří stojí za nedávným převratným výzkumem zjistili, že rostliny mají schopnost absorbovat energii jedna od druhé.

Toto zjištění by mohlo v blízké budoucnosti zcela převrátit vědu vzhůru nohama, protože se předpokládá, že stejný jev lze pozorovat také u člověka.

To znamená, že podobně jako rostliny, i lidé si mezi sebou vyměňují energii.

Týmu vědců pod vedením Dr. Olafa Kruse se podařilo pomocí experimentů (a poprvé v historii vědy) dokázat, že zelená řasa z druhu Chlamydomonas reinhardtii má kromě fotosyntézy schopnost přijímat energii i pomocí jiného, ​​odlišného procesu.

Tento jiný proces probíhá tak, že řasa Chlamydomonas reinhardtiičerpá energii od jiných rostlin, které se nacházejí v její blízkosti. Neobyčejné výsledky tohoto výzkumu byly také zveřejněny v anglickém přírodovědeckém žurnálu Nature Communications.

Člověk, tak jako každý živý organismus, potřebuje ke svému životu a růstu nutně přijímat energii ve formě kalorií v potravě, jako minerály ve vodě, a také jako kyslík a sluneční záření, které jsou přítomny v jeho životním prostředí.

A podobně v říši rostlin platí, že rostliny ke svému životu potřebují přijímat sluneční světlo, živiny, vodu a oxid uhličitý.

Co pozorovali vědci

Dr. Olaf Kruse a jeho tým ve svých experimentech pozorovali chování více druhů zelených řas v izolovaných podmínkách, ve kterých tyto řasy neměly přístup k obvyklým zdrojům energie.

Tento „výpadek“ v příjmu energie přiměl řasy k tomu, aby začaly takříkajíc nasávat energii z jednobuněčných rostlin, které se nacházely v jejich blízkosti.

Tento zajímavý proces probíhal tak, že v řasách došlo k tvorbě enzymů, díky kterým pak mohly zpracovat (strávit) celulózu z jiných rostlin. Takto řasy získaly energii k přežití a svému růstu i za nehostinných okolností.

„Je to poprvé, co se u rostlinných organismů podařilo pozorovat takové chování,“ vyjádřil se profesor Kruse.

„Schopnost řasy přijmout a strávit celulózu z jiných rostlin protiřečí všem dosavadním poznatkům biologie. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že v tomto procesu jedna rostlina opravdu pojídá druhou.“

Dr. Kruse však pokračuje dál a toto neobvyklé chování rostlinných organismů aplikoval i na lidi:

„Přesně z tohoto důvodu se někteří lidé cítí nepohodlně ve společnosti určitých osob či v určitém prostředí, kde citelně působí kombinace určitých emocí a druhů energie.“

Badar Lee, redaktorka internetového portálu Awareness Act při rozhovoru s Dr. Krusem o možných důsledcích, které by na základě tohoto převratného objevu vyplynuly pro člověka – schopnost čerpat energii jeden od druhého – vysvětluje:

„Je velmi pravděpodobné, že část biologie, která se zabývá vznikem, získáváním či přenosem energie, se bude v nejbližší době rychlým tempem vyvíjet dál.

A své nové poznatky bude pochopitelně aplikovat i na člověka. Už teď víme, že lidský organismus se v mnohém podobá na organismus rostlin.

Například, má schopnost načerpat si energii v případě, že potřebuje, aby určité emocionální stavy probíhaly na optimální úrovni.

To se pak promítne do vydatnějšího zásobování buněk energií, případně ve zvýšené tvorbě kortizolu či v katabolismu buněk, na které působí nějaký emocionální stimul.“

Badar Leeová se dále domnívá, že je nejvyšší čas, aby se biologové, jakož i vědci z jiných oblastí začali věnovat zkoumání bioenergie se stejnou vážností, s jakou se věnují standardním vědeckým tématům.

„Člověk má schopnost čerpat energii od jiných lidí, zvířat, jakož i z jiných živých a neživých objektů v přírodním prostředí. Takto načerpaná energie přispívá k obnově našeho zdraví.

I proto, když strávíme nějaký čas venku v přírodě, se většinou vždy cítíme lépe a svěže,“ dodává Badar Leeová.

Co nám tedy z těchto informací vyplývá? Musíme vzít v úvahu možnost, že možná přicházíme do styku s osobami či s prostředím, které mohou naši vzácnou životní energii z nás vysávat.

Abychom tomu zabránili, měli bychom dodržovat v první řadě následující tři kroky:

1. Začněme praktikovat tzv. „grounding“ (metodu uzemňování)

Když se cítíme být zcela vyčerpaní, choďme na procházku do přírody. Zde se procházejme buď zcela naboso, nebo si jen jednoduše sedněme na zem.

Zemi, když jsme s ní v přímém kontaktu, velmi silně ovlivňuje hladiny naší energie a uvádí je do rovnováhy.

Grounding je zcela jednoduchá metoda, která se ukázala jako velmi účinná pro obnovu naší energie v případě, že se cítíme být druhými lidmi vyčerpaní.

2. Očistěme se

Další účinný způsob, jak můžeme provést naši očistu, je dát si koupel s mořskou solí. Výborné je také použít stonky a listy sušené šalvěje na rituál zadýmovaní.

Zadýmováním potom očistíme naše tělo, ale od negativní energie ním lze očistit i celý náš příbytek.

Nejedná se o žádné šarlatánství – tyto dva způsoby očisty se používají po celém světě již celou věčnost a každý, kdo je využívá pravidelně, na jejich účinky nedá dopustit.

3. Vyhýbejme se všemu negativnímu

Nemusíme příliš přemýšlet, aby nám bylo jasné, že určité osoby, místa či předměty jsou nabité negativní energií, která nás bude táhnout jen dolů. Proto bychom se měli podle možností takovým osobám, místům či předmětem co nejvíce vyhýbat.

Pokud to však není zcela možné (např. toxické kolegové, se kterými přicházíme do kontaktu), pokusme se po setkání s těmito negativními energiemi očistit pomocí groundingu nebo výše zmíněnými dvěma způsoby očisty.

Závěr

Věda překonala za poměrně krátké období historie obrovský pokrok a ukazuje se, že s pokrokem vědy jsou i vědci ochotnější o energii uvažovat v novém světle.

Léčitelé na tyto informace spoléhají odjakživa, ale v poslední době se postupně na jejich stranu (naštěstí) přiklání i stále více a více vědců.

V každém případě zůstaňme pozitivně naladěni, využívejme prospěšné účinky uzemnění a očisty a jako vždy, žijme uvědoměle.

Zdroj: 1


loading...