Schválený pandemický zákon bude ještě horší: Sledovací aplikace, zákaz anonymních SIM karet

single-image

Informace českého poslance Lubomíra Volného (VOLNÝ blok – Česká suverenita) o právě chystaném návrhu Pandemického zákona, kterou jsme uveřejnili včera [1], má dramatické a velice nebezpečné pokračování. (Foto: Rumble)

Babišova vláda se ve čtvrtek dohodla s parlamentní opozicí tzv. Demobloku na finálním znění tohoto Pandemického zákona. Demobloku se podařilo do zákona protlačit kompenzace pro podnikatele a živnostníky, což je dobrá zpráva, jenže naše redakce zná velmi dobře ono známě židovské přísloví o jednom kroku vpřed, po kterém následují dva kroky vzad.

Takže takový politik se může chvástat a chlubit, že splnil, co slíbil, ale dalšími dvěma kroky slib nejen znegoval, ale učinil výsledek ještě horším. Tomuto systému se říká v jidiš “kalech”, což by se dalo přeložit jako podraz, podvod, trik, úskok, ovšem v jidiš se tento výraz používá vždy jen v souvislosti s goyimA protože český parlament je bohémský Knesset, musíte vždy očekávat, že za každou dobrou věc pro lidi v zákoně budou do téhož zákona přilepeny nejméně dvě věci brutálně proti lidu. A když jsme se v redakci podívali na pozměněné znění návrhu Pandemického zákona, krve by se v nás nikdo nedořezal. K čemu došlo?

Ve čtvrtek totiž několik poslanců předložilo pár pozměňovacích návrhů [2] k původní vládní předloze Pandemického zákona, kterou jsme publikovali ve středu na základě mediálního podnětu Lubomíra Volného. A právě Lubomír Volný a Marian Bojko se pokusili pozměnit [3] návrh zákona, aby jeho platnost skončila ke dni 31. října 2021, aby tedy bylo zaručeno, že když už nic jiného, tak tento drakonický zákon alespoň bude časově omezený, když už se vláda zaklíná, že zákon je určen pouze pro tuto pandemii Covid-19 a pro nic jiného. Jednání poslanecké sněmovny pokračuje a dá se očekávat, že tento pozměňovací návrh bude zamítnut. Jenže, to není důvod, proč píšu tento článek.

Ministr vnitra Jan Hamáček totiž předložil jménem vlády komplexní nové znění Pandemického zákona v podobě pozměňovacího návrhu [4], které přes noc ze středy na čtvrtek vzniklo podle informací v Průhonicích na setkání špiček Demobloku a Hnutí ANO. Pandemický zákon, který má v podstatě charakter Zmocňovacího zákona, doznal několika úprav.

Babiš si v Průhonicích plácnul s Demoblokem, souhlasil s kompenzacemi pro podnikatele a živnostníky, Pandemický zákon tak hladce projde ve sněmovně

Do návrhu se dostaly kompenzace pro podnikatele a živnostníky. To je obrovské vítězství Demobloku, které mu zajistí na podzim drtivé vítězství ve volbách. Tyto kompenzace podle našich informací dosáhnou až 1,6 bilionu korun v příštích 3 letech. V návrhu zákona není uvedeno, kde a z jakých zdrojů se kompenzace vezmou, tím pádem je jasné, že ze státního rozpočtu jako celku naproti obrovskému zadlužení ČR u ECB v Bruselu. V zákoně není ani návrh limitace kompenzací, tedy bez žádného omezení, přičemž už nyní je jasné, že to budou pohledávky, které se budou vymáhat i soudně, protože stát nebude mít prostředky na uspokojení požadavků oprávněných osob a bude jim kompenzace odmítat.

Tento pozměňovací návrh tedy uspokojil Demoblok a návrh zákona tak hladce ve sněmovně projde s podporou Hnutí ANO, ČSSD a Demobloku. Úloha KSČM tímto okamžikem skončila, došlo totiž k programovému průniku Andreje Babiše a Pirátů. Hotovo, vymalováno! A je tady snad někdo překvapen? Marionety, které si hrají na vládu a opozici, splnily zadání globalistů na utažení šroubů v ČR a vytvoření systému Total Control. A proč je to tak zlé?

Ministerstvo zdravotnictví a hygienici dostanou pravomoc spouštět sledovací mobilní systémy

Protože výměnou za kompenzace pro živnostníky a podnikatele, které se ale mohou táhnout roky, se podařilo Andreji Babišovi a Janu Hamáčkovi do návrhu zákona vložit i novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se nově doplňují odstavce 2 až 5, které opravňují Ministerstvo zdravotnictví vytvořit a spustit službu mobilní aplikace pro trasování a sledování pohybu lidí, přičemž tato aplikace bude dobrovolná, ale hygienické správy jí budou podmiňovat volný pohyb osob.

Hamáčkův pozměňovací návrh

Pokud osoba dobrovolně odmítne aplikaci do mobilu, hygiena nařídí osobě preventivní karanténu. Bez mobilní aplikace nevyjdeš ven! Nemusíš si aplikaci instalovat, je dobrovolná, ale pokud ji nebudeš mít, hygiena tě zavře do karantény. Přesně takto to totiž již funguje v Izraeli a rovněž ve Francii, kde lidé, pokud odmítnou aplikaci na sledování pohybu do mobilu, nemohou vyjít z domu ani na nákup, a nákup si musí nechat přivézt kurýrem, nebo kamarádem. Takže, to je první kalech na české občany. První špatná věc a krok zpět. A to není všechno.

Hamáčkův pozměňovací návrh obsahuje novelu, která umožní sledování českých občanů novému veřejnoprávnímu subjektu, který bude placen podobně jako ČT

V odstavci 3 novely je totiž uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví, ale rovněž i Krajská hygiena, budou mít pravomoc přenést provoz tohoto sledovacího a trasovacího systému z beder státu a krajů na soukromou osobu nebo soukromou organizaci, a to na základě veřejnosprávní smlouvy, tedy stejně, jako je provozována Česká televize nebo Český rozhlas. Firma tak bude zpracovávat pohyb obyvatelstva a náklady na provoz celého systému půjdou firmě na základě veřejnoprávní smlouvy, tedy ze státního rozpočtu a z daní občanů ČR na základě zákona o veřejnoprávních subjektech.

Hamáčkova novela vlepená do Pandemického zákona

A tento zákon umožňuje, že veřejnoprávní služba může z titulu veřejné služby inkasovat poplatky od občanů přímo, tedy nikoliv jen ze státního rozpočtu, ale přímo a jednotlivě od samotných občanů. Vaše špehovací aplikace v mobilu, anebo mobil jako takový, tak velmi reálně může být v budoucnu zatížen koncesním poplatkem za vlastnictví mobilního telefonu, protože v telefonu je provozována trasovací aplikace. A stejně jako v případě České televize nebo Českého rozhlasu se nikdo nebude ptát, jestli se díváte na ČT, nebo jestli posloucháte Český rozhlas, protože to nikoho nezajímá, poplatek se platí za vlastnictví zařízení, tedy televizoru a rádia, ale nikoliv za poslech či sledování konkrétních stanic.

Už je jasné, proč chce česká vláda zrušit anonymní předplacenkové SIM karty, protože s nimi nelze zavést adresné koncesionářské zpoplatnění mobilních telefonů

Převedení trasování občanů na soukromou firmu na základě veřejnoprávní služby tak znamená, že se můžeme dočkat koncesionářských poplatků i na mobilní telefony, přičemž je úplně jedno, jestli budete mít na mobilu sledovací aplikaci nainstalovanou nebo ne, koncesionářský poplatek budou platit všichni, kdo budou mít mobilní telefon.

A právě proto čeští poslanci ANO nově usilují [5] o to, aby se už v ČR nemohly prodávat předplacenkové SIM karty anonymně, aby musely být registrovány na konkrétní osobu. Už doufám chápete, co je tím sledováno. Chtějí zkrátka zajistit, aby všechna telefonní čísla měla své známé a dohledatelné majitele, kterým následně bude možné adresně zasílat složenky na placeni koncesionářských poplatků za vlastnictví mobilního telefonu stejně, jako se dnes platí za vlastnictví televizoru a rádia. A zatímco televizi i rádio můžete odhlásit a říct, že je nemáte, protože se díváte na streamy na počítači, tak u mobilu to nepůjde říct, protože bez mobilu se nikam nepohnete.

Mobil potřebujete všude, pro účely evidencí, pro účely úřadů, bank atd. A mobilní číslo, pokud budou zrušeny anonymní SIM karty, nepůjde zatajit. Operátor totiž na vás nahlásí, že mobil používáte a když nezaplatíte koncesní výpalné za mobil, přijde exekučka. Na goyim musí být přísnost! Snaha o koncesní zpoplatnění mobilů je stará jako mobilní telefony samy.

Dlouho se to nedařilo prosadit, ale nyní, pod záminkou pandemické krize, to zjevně půjde. Vznikne totiž veřejnoprávní služba trasování pohybu obyvatelstva v ČR, provozovat to bude veřejnoprávní subjekt, a ten bude požadovat poplatky z mobilních telefonů. Je to tak jednoduché, tak průhledné, skoro nikdo si toho nevšiml, že do Pandemického zákona se jim povedlo v Průhonicích přilepit sledování občanů na mobilech jako novou formu veřejnoprávní služby. Panečku, to je kalech! Informaci přinášíme jako první v ČR! A už od nás informace přebírá i španělský tisk, viz. zde.

Orwellova “Farma zvířat” nabírá v ČR děsivě realistické obrysy, ovčanstvo si poplatky bude platit i vlastní sledovací obojky

Takže ano, to je ten druhý krok zpět a druhý Velký špatný pro občany ČR a jejich svobody. Stát chce sledovat pohyb občanů, ale službu převede na veřejnoprávní službu, která bude zcela nezávislá na národní vládě, ale bude čerpat prostředky ze státního rozpočtu, a není vůbec vyloučené, že dojde i k zavedení koncesionářských poplatků na mobily. Ve jménu veřejnoprávní služby a jejího financování. Takže, budete šmírováni a ještě si to budete platit ze svých daní, a ještě dost možná i přímo ze své kapsy, až přijde složenka na zaplacení koncesního výpalného za vlastnictví mobilního telefonu. Protože po zrušení anonymity předplacených SIM karet v ČR už budou všichni majitelé telefonních čísel známí a evidovaní, takže je půjde co? Půjde je zpoplatnit koncesionářskými poplatky za mobil!

Veřejnoprávní služba trasování pohybů mobilů totiž bude další černou dírou stejně, jakou je už dnes třeba ČT. A to všechno pod záminkou ochrany zdraví proti Covidu. Pamatujte, co jsem vám už před několika týdny říkal na SVCS. Pokaždé, když stát vytváří evidenci čehokoliv v první řadě, je to kvůli tomu, aby to mohl adresně zpoplatnit ve druhé řadě, a případně sankcionovat a ekexuovat v řadě třetí!

Proto chtějí zrušit anonymní SIM karty v ČR, proto chtějí zavést mobilní trasování jako veřejnoprávní službu! A tak se stalo co? Největší nepřátelé si padli v Průhonicích kolem krku, plácli si a je hotovo. Čeští goyim budou platit, až se nebudou stačit divit! Kompenzace živnostníkům a podnikatelům zrujnovaných v ročním lockdownu, peníze a poplatky za provoz nové veřejnoprávní služby na vlastní sledování pohybu, ve jménu ochrany toho zdraví, samozřejmě! Goyim si tak podle všeho zaplatí vlastní ohradu, vlastní sledovací obojek a k tomu i vlastní dozorce. Takový luxus, Hilton hadr!

V Izraeli říkají českému parlamentu “Bohemian Knesset” a když se podíváte, jak tam všichni pospolu, koalice a opozice, až na osamocené výjimky, týrají své goyim obyvatelstvo, a dokonce už i jejich děti, mělo by to někomu docvaknout, ale to se nestane. Cvaknutí vyžaduje ostrost mysli a uvažování občanů, místo toho všude vládne všeobjímající tupost a degenerace. Ve jménu ochrany zdraví bude navždy totalita a koncentrák. To je výhra! Mengele… pardon, aktuálně ten či onen ministr zdravotnictví, tak bude práskat bičem nad obyvatelstvem, zavírat lidem živnosti, zakazovat pohyb, to podle toho, jak se to bude zrovna někomu v Bruseli nebo někde jinde hodit, a to vše pod rouškou ochrany zdraví ovčanů.

Aktualizace: Poslanecká sněmovna předložený Pandemický zákon schválila [6] ve znění předloženém Janem Hamáčkem. Pro návrh hlasovala vládní koalice ANO a ČSSD spolu s Demoblokem. Je vymalováno!

Zdroj: 1

loading...